2% z dane - rok 2011

Milí priatelia a fanúšikovia AK47!

 

Opäť Vám raz ďakujeme za štedrú podporu, ktorú ste nám preukázali v minulom roku poukázaním 2% z Vašich daní (alebo z daní Vašich firiem). Občianske združenie AK47 Futsal aj s Vašou podporou mohlo vykonávať svoju činnosť a podporovať rozvoj nášho futsalového klubu i športu vo všeobecnosti.

 

Aj v roku 2011 sme registrovaní v zozname príjmateľov 2% z daní, dôkaz sa nachádza nahttp://www.rozhodni.sk/index.php?zoznam_prijimatelov_na_rok_2010/sl/111 Za každý príspevok sme vďační a vopred ďakujeme, že časť Vašich daní venujete nášmu občianskemu združeniu.

 

Postup pri poukázaní 2% z daní je totožný ako pred rokom. Sú 3 možnosti: buď podávate daňové priznanie ako právnická osoba alebo podávate daňové priznanie ako fyzická osoba sami alebo za Vás podáva dňové priznanie Váš zamestnávateľ.

 

Ak idete poukázať 2% (1,5%) z dane ako právnická osoba, treba prijímateľa 2% z daní uviesť priamo do daňového priznania. Prípadne pozrite: http://www.rozhodni.sk/index.php?&Ind=53&P=index,sl

 

Ak idete poukázať 2% z daní ako fyzická osoba a sami si podávate daňové priznanie, prijímateľa 2% je treba uviesť priamo do daňového priznania. Prípadne pozrite: http://www.rozhodni.sk/index.php?&Ind=55&P=index,sl

 

Ak za Vás podáva Vaše daňové priznanie Váš zamestnávateľ, požiadajte ho, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane, na základe tohto potvrdenia vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, kde v riadkoch 9 a 10 sami vypočítate výšku 2% z dane. Obe tlačivá (potvrdenie od zamestnávateľa aj vyhlásenie) potom najneskôr do 30.04.2011 doručte na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska. Prípadne pozrite:http://www.rozhodni.sk/index.php?&Ind=57&P=index,sl,

Vyhlásenie o poukázaní 2% (keď za Vás podáva daňové priznanie zamestnávateľ)

 

Za každý príspevok veľmi pekne ďakujeme a dúfame, že ho oplatíme kvalitnými výkonmi na ihrisku, ktoré potešia aj Vaše oči a srdcia...

 

Váš tím

AK47

 

Obchodné meno: AK 47 Futsal
Sídlo: Nad lúčkami 31, 841 05 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 308 00 927